Aneto 

Descripció de la ruta

Informació de la ruta a https://reptesmuntanyencs.cat/aneto