Puig de la Gavarra, castell de Bac Grillera, Mare de Déu del Fau i Castell d'Arget des del coll dels Horts