2021 Vallter2000-Coma Ermada- Puig de la Llosa-Roca Colom-Roc de la mort de l'Escola