De Beget al Castell de Rocabruna pels Colls de Malrem i Bocabartella, Coves dels Maimons i la Riera de Beget