Els "dos sostres" de les Garrigues. La Cogulla i La Punta del Curull