Puig Cornador des de Les Muntades, prop de Sant Sadurní de Sovelles