Puig Gros des del km 43 de la carretera de Sant Feliu a Tossa