Roc de la Campana, roc de Frausa, roc del Comptador i el Moixer