Ús del mapa

Dins el mapa podem trobar els següents elements, cada un amb una funció específica:

  1. Selector de capes i esquemes de color dels marcadors.
  2. Barra de botons amb diverses funcions (zoom, pantalla sencera, etc.).
  3. Indicador d'escala del mapa (es va adaptant en funció del nivell de zoom).
  4. Botó que ens permet donar atribució sobre les fonts d'informació que s'utilitzen per a mostrar les dades del mapa (Openstreet Maps, ICGC, IGN, etc.). Aquesta informació pot variar en funció de la capa del mapa que tinguis activada (Topogràfic, Satèlit, Raster, etc.).
  5. La base del mapa conté diverses capes d'informació com ara les imatges del propi mapa, topònims, informació vectorial, etc. Sobre del mapa es mostren els marcadors que representen els diversos tipus d'interès (POI) com ara cims, etc.

Seccions del mapa

Els marcadors son icones que poden representar la ubicació dins el mapa de diversos tipus d'elements. Bàsicament, serveixen per a representar la ubicació dels Punts d'Interès (POI).

Aquestes icones poden tenir un símbol o color diferent, en funció del seu tipus o altres conceptes. El símbol indica el tipus de Punt d'Interès (POI) representat pel marcador. Per a cims, el símbol és  , etc.

En quant als colors, hi ha diversos esquemes que ens poden ajudar a distingir alguna informació rellevants de cada Punt d'Interès. Els esquemes de color es poden seleccionar a través del botó de la part superior esquerra del mapa, de selecció de capes i esquemes de colors (veure secció ajuda corresponent).

També hi ha un tipus de marcadors especial, en forma rodona i un número a dins, que s'utilitza per agrupar diversos Punts d'Interès (POI). Això es fa automàticament en funció del nombre de marcadors que conté el mapa i el nivell de zoom.

Un Punt d'Interès o POI (Point Of Interest, en anglès) és un element del mapa que representa un objecte específic en una ubicació concreta dins del mapa. A més de cims, amb el temps anirem afegint altres tipus de Punts d'Interès. És per això que de vegades utilitzem aquest concepte més genèric per a referir-nos als cims.

Fent clic sobre el marcador (1) es mostrarà una petita finestra emergent (popup) amb informació bàsica sobre el Punt d'Interès que representa. Fent clic sobre del seu nom (2) es pot anar a veure la fitxa complerta del Punt d'Interès. Al costat del nom, es pot mostrar el símbol  (3) que ens indica que hem assolit aquest cim, visitat aquest lloc, etc. Dins d'aquesta finestra emergent (popup) també es pot mostrar altra informació com l'altitud, el nom de la zona on està (4) o una miniatura de la seva foto principal (5).

Exemple popup

Dins el mapa, a la part superior esquerra hi ha un botó rodó amb un símbol de capes una sobre l'altra (1). Fent click sobre aquest botó s'obre el selector de capes del mapa (2) i esquema de colors dels marcadors (3).

selector de capes del mapa

colors altitud

Ens ajuden a distingir fàcilment alguna informació relativa als objectes representats en el mapa o marcadors. Els esquemes de color disponibles son:

  • Segons el tipus: mostra un color diferent segons el tipus d'objecte representat en el mapa. Els cims es mostren de color verd, i a mida que anem afegint tipus de Punts d'Interès (POI), anirem assignant colors diferents.
  • Segons l'altitud: mostra colors diferents en funció de l'altitud de l'objecte representat pel marcador. Cada grup de milers té un color diferent.
  • Segons la teva activitat: mostra en verd els cims que ja has fet i en vermell els que tens pendents.

Quan en un mapa cal mostrar un nombre de marcadors molt i molt gran, es mostren agrupats en uns marcadors especials, amb forma rodona amb el número de marcadors que contenen. El color d'aquests marcadors especials també pot variar en funció del nombre de marcadors que representen.

Aquestes agrupacions de marcadors poden anar-se adaptant segons el nivell de zoom del mapa. Això és una funció dinàmica que es va recalculant segons anem ampliant o reduint el mapa.

En aquest mapa es mostren cims de diverses llistes de tota la península ibèrica. N'hi ha molts, per tant es mostren agrupats per no sobrecarregar el processador del teu dispositiu (mòbil, tauleta, etc.).

Agrupació de marcadors

Quan passem el ratolí per sobre d'un marcador, es mostra en blau l'àrea del mapa on s'ubiquen els marcadors que conté agrupats. També podem clicar un grup de marcadors per centrar-lo en el mapa i ampliar aquella zona concreta.

Àrea del mapa del grup de marcadors

Les agrupacions de marcadors s'adapten al nivell de zoom del mapa i del nombre de marcadors que cal mostrar en cada moment. En aquest cas, es mostra el mateix mapa que l'anterior exemple, però amb un nivell de zoom superior.

Agrupació de marcadors

Seguint el mateix exemple que els punts anteriors, si seguim ampliant el nivell de zoom del mapa, arriba un moment que ja es mostren els marcadors dels cims directament, sense agrupar.

Sense agrupació de marcadors